با سلام

تکالیفی که برایت در نظر گرفته ام به صورت کاربرگ است می توانی آن را پرینت کرده یا روی برگه بنویسی و انجام دهی .

تذکر :به جهت اینکه شما عزیزان در منزل کتاب ریاضی نداریدچنانچه روز چهارشنبه آمادگی لازم را داشتید امتحان ریاضی  برگزار خواهد شد .

جهت دریافت کاربرگ   اینجا  کلیلک کنید .