پسرم نمونه سوالات 4 درس اول را قبلاً برایت گذاشته ام و حالا

برای دریافت نمونه سوالات درس 5 و 6 اینجا  کلیک کنید .

لازم به ذکر است ارزشیابی درس علوم شامل کتاب علوم تجربی و کتاب یار اندیشمند هم می باشد و این سوالات فقط برای نمونه است .