پسر گلم

سلام و خسته نباشی

  • در کتاب ریاضی کلاغ سپیدصفحه های  32 و 33  رادقّت انجام بده .( 20 دقیقه )
  • در دفتر ریاضی از عدد 11 تا 47 را به حروف بنویس . ( مدت انجام 20 دقیقه )
  • این هفته نوبت توست که پدر املا بگوید و تو بنویسی . پس از او خواهش کن از درس کوشا و نوشا به تو 7 خط املا بگوید و تو آن را زیبا و بادقّت در دفتر مشقت بنویسی . حتماً تلاش خواهی کرد که نمره ی خیلی خوب را از پدر کسب کنی . 
  • روز شنبه مورخ 27/8/91  از 5 درس ابتدای کتاب ( کتاب خانه ی کلاس ما - مسجد محلّه ی ما - خرس کوچولو - مدرسه ی خرگوش ها و چوپان درست کار ) ارزشیابی فارسی خواهیم داشت . شامل روان خوانی - درست و نادرست - درک مطلب - ببین و بگو :بیان داستان - معنی کلمه - مخالف کلمه - حفظ شعر به دلخواه
  • روز دو شنبه مورخ 29/8/91 از 3 درس فارسی ( مدرسه ی خرگوش ها - چوپان درست کار و کوشا و نوشا ) ارزشیابی املا خواهیم داشت پس به اندازه ی کافی تکرار و تمرین کن .

 

 پدران محترم

با سلام

از همکاری شما با فرزندانتان در خصوص املا نویسی هفته ی گذشته بی نهایت سپاس گزارم .

باتشکّر - جلیلی