امروز در زنگ هدیه ها درس جشن میلاد در اوج شادی و لذت تدریس شد .

با تشکر از خانواده های محمد و محمدشایان ترابی که پذیرایی جشن را بر عهده داشتند

و خانواده های کاظمی-ترکیان-امینی-خدیوپور-بطحایی که امور تزیینات را قبول زحمت فرموده بودند.