پسرم سلام

متن سرودی که درکلاس دریافت کردی را در منزل همراه آهنگ تمرین کن تا برای دهه ی فجر آن را در مدرسه بخوانیم .

برای دریافت آهنگ اینجا کلیک کنید.