پسرم

 سلام و خسته نباشی

  در کتاب کلاغ سپید ریاضی (50 دقیقه)                      

  •  صفحه های113 - 114 - 115 - 116 ( 4 صفحه )

ارزشیابی ها

  • روز یکشنبه 24 / 1 / 93 ارزشیابی ریاضی از فصل 6 را خواهیم داشت .
  • روز دوشنبه 25 / 1 / 93 املای درس پرواز قطره را خواهیم داشت .