با سلام

بنا به درخواست بعضی از شما عزیزان و با توجه به اختلالی که در لود کردن سوالات پیش آمده در ادامه مطلب نمونه سوالات علوم و هدیه ها را برایتان قرار دادم .

برای دریافت سوالات علوم  و هدیه ها به ادامه مطلب مراجعه کنید .


                                        هدیه های آسمان                                   

 1. آخرین پیامبر خدا چه نام دارد ؟
 2. پیامبران بزرگ خدا چند نفرند ؟
 3. پیامبران بزرگ خدا را به ترتیب نام ببر .
 4. ما مسلمانان با شنیدن نام پیامبرمان چه می کنیم ؟
 5. اوّلین پیامبر بزرگ خدا کیست ؟
 6. چگونه می توانیم از خدایی که این همه پیامبر را برای ما فرستاده ،تشکر کنیم ؟
 7. خدا پیامبران را برای چه فرستاده است ؟
 8. پیامبر به آن کودک یتیم چند خرما داد ؟
 9. مسجد پیامبر در کدام شهر است ؟
 10. حضرت محمّد(ص) در کجا به دنیا آمد؟
 11. نام پدرو مادر حضرت محمّد(ص) چه بود ؟
 12. چرا به پیامبر محمّد امین می گفتند ؟
 13. بهترین راه برای حرف زدن با خدای مهربان چیست ؟
 14. در نماز بالا بردن دست ها تا نزدیک گوش را چه می گویند؟
 15. در نماز اوّلین کار چیست ؟
 16. در یک نماز دو رکعتی چند بار سجده می رویم ؟
 17. نماز با چه ذکری پایان می یابد ؟
 18. بعد از رکوع در نماز به ................ می رویم .
 19. قنوت را در رکعت چندم می گوییم؟
 20. در کدام قسمت نماز دعا می کنیم ؟
 21. نماز صبح چند رکعت است ؟
 22. وقت نماز صبح از چه موقع تا چه موقع است ؟
 23. نماز ظهرو عصر چند رکعت است؟
 24. برای خواندن نماز ظهر و عصر تا چه موقع وقت داریم ؟
 25. نماز مغرب چند رکعت است ؟
 26. نماز عشا چند رکعت است ؟
 27. برای خواندن نماز مغرب و عشا تا چه موقع وقت داریم ؟
 28. در یک شبانه روز چند بار نماز می خوانیم ؟به ترتیب نام ببر .
 29. هر روز چند رکعت نماز می خوانیم ؟
 30. برای بزرگترت یک نماز دو رکعتی بخوان.

                    سوالات درس 9 علوم (سرگذشت دانه)                                

 1. آیا همه ی گیاهان دانه دارند ؟
 2. کار دانه چیست ؟
 3. چند میوه ی یک دانه ای نام ببر .
 4. چند میوه ی چند دانه ای نام ببر .
 5. از دانه ی گیاهان چه استفاده ای می کنیم ؟
 6. کدام دانه ها را می خوریم ؟
 7. دانه ها چه تفاوتهایی با هم دارند ؟
 8. چه شباهتهایی بین دانه ها وجود دارد ؟
 9. گیاهک چیست ؟
 10. دانه برای رشد کردن به چه چیزی نیاز دارد ؟
 11. در هر دانه ،گیاهک از چه چیزی استفاده می کند تا بتوند رشد کند ؟
 12. کدام بخش دانه غذای ماست ؟
 13. دانه ی گیاهان چگونه پراکنده می شوند ؟
 14. باد کدام دانه ها را بهتر جابجا می کند ؟
 15. انسان و جانوران چگونه به پراکنده شدن دانه ها کمک می کنند ؟
 16. چند روش زیاد کردن گیاهان را نام ببر .
 17. قلمه زدن یعنی چه ؟
 18. چند گیاه نام ببر که با قلمه زدن زیاد می شوند ؟
 19. چگونه ما و جانوران به گیاهان کمک می کنیم ؟
 20. از گیاهان چه استفاده هایی می کنیم ؟

 موفق و پیروز باشید