گوش بده ...

                           بیشتر...

                                                         بیشتر...

صدایی می آید

آری..صدای قافله ی حسین(ع)است که بازمثل‌ هرسال به راه‌افتاده‌ تا‌ شاید هنوز هم‌ دلی با قافله‌ ی اوبه‌بهشت نزدیک شود

دعایم‌ کن

عکس های زیبای محرم برای موبایل  /></a><br /><br /><br /><br /><a href=

                                                                          

                                           

  امام حسین علیه السلام فرمودند:                                        کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که باتودشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند .