برای دریافت فایلی که پسر گلم نیما امیر خانی در مورد زندگی مورچه ها تهیه کرده  اینجا  را کلیک کنید.