ای آنکه به تدبیر تو گردد ایام

ای دیده و دل از تو دگرگون مادام

ای آنکه به دست توست احوال جهان

حکمی بنما که گردد ایام به کام

سال نو بر شما عزیزانم و خانواده های محترمتان مبارک .

دلم براتون تنگ شده