پسرم

 سلام و خسته نباشی

در کتاب کلاغ سپید ریاضی (50 دقیقه)                      

  •  صفحه های 120-119-118-117 ( 4 صفحه)

در کتاب مهارت های نوشتاری

  • صفحه ی 101

فعالیت ها

در کتاب علوم صفحه ی 88 و 89 شکلات آجیلی را به همراه بزرگ تر خود درست کن .

در کتاب ریاضی صفحه ی 121 و 122 را نگاه کن و فقط یک نمونه صفحه ی چرخنده با انتخاب خود درست کن و روز شنبه همراه خود به مدرسه  بیاور .

ارزشیابی ها

  • مهارت های نوشتاری از دروس 17-16-15-14-12 روز سه شنبه 2/ 2/ 93به صورت کتبی .
  • املا از دروس17-16-15-14-12 روز چهارشنبه 3/ 2/ 93