پسرم

 سلام و خسته نباشی

در دفتر مشق (20دقیقه )

  • یک صفحه املا از کل کتاب نوشته شود .

در کتاب مهارت های نوشتاری  ( 20 دقیقه )

  • خاطره ای از کلاس دوم خود در صفحه ی 70 بنویس . 

فعالیت علوم

در صفحه ی 97 انجام شود .

ارزشیابی ها

  • طبق جدول زمانبندی که در کلاس داده شد.غیبت دانش آموز موجه نمی باشد .