جهت آشنایی دانش آموزان با ضرب المثل ها و تقویت روخوانی می توانید از این لینک استفاده کنید...

روی تصویر کلیک کنید.