امشب بارون می اومد

به قول بچه ها هوا دو نفره بود

من بودم و خدا

نه، خدا بود و من

نه، اصلا فقط خدا بود