برای دریافت سوالات و فرم پاسخنامه مسابقه شمیم ولایت  اینجا  کلیک کنید .

فراموش نکن که باید تا روز 25 / 7 / 93 پاسخنامه ات را به مدرسه تحویل دهی .