پسرم سلام

پیرو صحبتهایی که با هم در کلاس داشتیم روز سه شنبه املای درس اول را خواهیم داشت . (پس خوب تکرار و تمرین کن )

والدین عزیز سلام

  • لطفا دفتری را به تکالیف منزل اختصاص داده و از امروز تا اطلاع ثانوی دلبندتان هر شب یک دیکته بنویسد و به مدرسه بیاورد .(هر شب 4 خط کافیست ).
  • لطفا جمعهای یک رقمی را هر شب تمرین کنند .