زنگ علوم  شنبه 26 / 7 / 93

روزیکشنبه 27/ 7/93 بازدید از کلاس توسط معاونت محترم دبستان آقای افشاری

سه شنبه29/7/93 زنگ علوم در کنار دوستان قدیمی

برای دیدن بقیه ی عکسها حتما به ادامه مطلب بروید


روز یکشنبه بازدید از کلاس توسط معاونت محترم دبستان جناب آقای افشاری

سه شنبه زنگ علوم در کنار یاران قدیمی