پسرم سلام

در کتاب ریاضی کلاغ سپید صفحات 19 و 20 را با دقت انجام بده . ( 45 دقیقه )

یک صفحه جمع (ذهنی ) تمرین شود .

پیرو صحبت های قبلی املا فراموش نشود .