ماه خون ماه اشک ماه ماتم شد ، بر دل فاطمه داغ عالم شد .

فرا رسیدن ماه محرم را به خانواده بنیان  تسلیت عرض می کنم .

التماس دعا