پسرم

سلام و خسته نباشی

  • کاربرگ دقت و توجه  که در کلاس دریافت کردی را با دقت و حوصله انجام بده ( 20 دقیقه )
  • از بزرگترت بخواه 10  سوال ریاضی در یک برگه بنویسد و شما حل کن .

فردا ارزشیابی ریاضی خواهیم داشت .پس خوب تمرین کن .

پسرم امیدوارم فردا امتیاز بهترین نمره را بگیری .

والدین گرامی

با سلام

  • برگه ی ریاضی که به منزل ارسال شده امروزبه صورت ارزشیابی در کلاس اجرا شده لطفا پس از رویت از اشکالات دلبندتان 10 نمونه سوال در یک برگه نوشته تا پاسخ دهند و تصحیح نمایید .

قبلا از همکاری شما سپاسگزارم .

  • لطفا کاربرگهای  A5 که به منزل ارایه می شود  رادر  دفاتر مربوطه بچسبانید .