سلام

در کتاب ریاضی

صفحه ی 12 را با دقت و تمیز انجام بده . ( 20 دقیقه )

در دفتر مشق

7 خط املا از درس مسجد محله ی ما بنویس .(30 دقیقه )

پسرم فردا املای درس دوم را خواهیم داشت.به اندازه ی کافی تکرار و تمرین کن .