روی هر پله ای که باشی خدا یک پله از تو بالاتره

نه به خاطر این که خداست چون می خواد دستت رو بگیره

*****

 

خدایا روزهایمان را مفید و قلب هایمان را سرشار از شادی بنمای...