پسرم

سلام و خسته نباشی

کاربرگ ها

کاربرگهایی که در کلاس دریافت کردی را با دقت طبق زمان گفته شده در هر کاربرگ و بدون کمک بزرگترت انجام بده و سپس از بزرگترت خواهش کن آنها را تصحیح کند و اشتباهاتت را تکرار و تمرین کن .

دانش آموزانی که برگه ی  انضباطی تکالیف ماه مهر را هنوز به مدرسه نیاورده اند روز شنبه حتما با خود بیاورند .

ارزشیابی ها

روز یکشنبه 18 / 8 / 93 ارزشیابی فارسی (کتبی ) از دو درس اول را خواهیم داشت .

روز سه شنبه 20 / 8 /93 ارزشیابی فصل اول ریاضی را خواهیم داشت .

اسامی نفرات برتر مسابقه ی رشد نوآموز

نفر اول : امین جباری

نفر دوم : اشکبود نظرکاظمی

نفر سوم :  رادین دیانی

یادآوری

والدین گرامی

با سلام

    با توجه به شروع آموزش فصل دوم ریاضی بدین وسیله از جنابعالی دعوت می شود در کارگاه  آموزشی که به منظور هماهنگی والدین با  آموزگاران محترم پیش بینی گردیده روز شنبه مورخ 17 / 8 / 93رأس ساعت 45 : 13 در محل  دبستان حضور بهم رسانید. حضور یکی از والدین مزید امتنان است .