پسرم

سلام و خسته نباشی

در کتاب ریاضی  

  • صفحه ی 23 را با دقت و تمیز انجام بده . ( 30 دقیقه )

در دفتر کار در منزل

  • 4 خط املا از  صفحه ی اول درس خرس کوچولو بنویس .
  • 5 جمع و 5 تفریق بنویس و حل کن .