امروز دوم فرهنگ 2 میزبان برنامه ی صبحگاه بود .

 

 

 

 

 

 

 

با تشکر از پسران گلم : محسن محمد باقری، میکاییل اشکیان ، آرمین اخوان ، امین روایه