امروز در زنگ هدیه های آسمان فیلم درس خاطره ی ماه را با هم دیدیم .

برای دیدن فیلم خاطره ی ماه  اینجا  کلیک کنید .