غزل شماره 1

فرزندم این غزل حافظ را تا ده روز آینده ( 5 / 9 / 93 ) حفظ کن و در مدرسه بخوان و کارت امتیاز آن را دریافت کن .

برای دریافت فایل صوتی  اینجا  کلیک کنید .