پسرم سلام و خسته نباشی

ظهر اولین روز از آخرین ماه پاییزت بخیر .

در دفتر مشق  ( 30 دقیقه )

  • از بزرگترت خواهش کن یک املا از درس مدرسه ی خرگوش ها به تو بگوید و پس از آن خودت دیکته ات را تصحیح کن .

 در دفتر ریاضی ( 20 دقیقه )

  • جمع و تفریق هایی را که در کلاس نوشتی پاسخ بده .

فرزندم آزمایش لوبیا هایی را که روز چهارشنبه در منزل انجام دادی فردا با خود به کلاس بیاور تا نمره ی آن را بگیری .

برگه ی انضباطی آبان ماه را فردا با خودت به مدرسه بیاور تا برگه ی آذر ماه را دریافت کنی .