سلام وخسته نباشی .

در کتاب فارسی خیلی سبز ( 20 دقیقه )

صفحات 28 و 29 انجام شود .( دو صفحه )

در دفتر مشق ( 20 دقیقه )

کاربرگ تستی که در کلاس دریافت کردی را با دقت و طبق زمان بندی انجام بده .

فرزندم فردا املای درس مدرسه ی خرگوش ها را خواهیم داشت پس به اندازه ی کافی تکرار و تمرین کن .