پسرم سلام و خسته نباشی .

در کتاب ریاضی ( 20 دقیقه )

  • صفحه ی 30 را با دقت انجام بده . ( پسرم در کشیدن شکلها نهایت دقت را به کار ببر ) .

در دفتر ریاضی ( 35 دقیقه )

  • کاربرگی را که در دفترت چسبانده شده را با دقت انجام بده . ( پسرم این کاربرگ نیاز به دقت بالایی دارد پس لطفا خیلی دقت کن . در رنگ آمیزی الگوی سوال آخر خیلی دقت کن )

پسرم جدول اعدادی که در کلاس دریافت کردی برای کار در منزل توست پس در حفظ و نگهداری آن در منزل کوشا باش .