پسرم سلام و خسته نباشی

در کتاب ریاضی کلاغ سپید ( 30 دقیقه )

  • صفحات 36 و 37 را با دقت انجام بده . ( در کشیدن اشکال خیلی دقت کن )

در کتاب فارسی خیلی سبز ( 40 دقیقه )

  • از صفحه ی 32 تا 36 را به طور کامل و تمیز انجام بده . (در کشیدن نقاشی ها خیلی دقت کن )

در کتاب ریاضی  ( 30 دقیقه )

  • صفحات 34 - 35 و 36 را با دقت انجام بده .

در کتاب یار اندیشمند

  • آزمایش صفحه ی 17 را با کمک بزرگترت انجام بده و صفحه را طبق مشاهداتت کامل کن .
  • پژوهش صفحه ی 20 را با راهنمایی بزرگترت انجام بده .

ارزشیابی ها

  • روز شنبه ارزشیابی فصل 1 و 2 ریاضی را خواهیم داشت
  •  روز سه شنبه 11 / 9 / 93 ارزشیابی 4 درس اول فارسی خوانداری ( شفاهی ) را خواهیم داشت . این ارزشیابی شامل : ( روان خوانی با رعایت علایم نگارشی . بین و بگو.معنی کلمه .حفظ شعر . درست و نادرست . درک مطلب )

پسرم

دانه هایی که جوانه زدند را در یک جای مناسب بکار و به خوبی از آنها مراقبت کن چون برای درس های آینده به آن نیاز داریم.فراموش نکن موارد زیر را حتما یادداشت کنی :

از زمانی که کاشتی  هفته ای یک بار قد آن را اندازه بگیر و یادداشت کن .

چند روز طول می کشد تا اولین برگ های هر یک از گیاهان از خاک بیرون بیایند .