سلام وخسته نباشی پسرگلم .

در دفتر علوم ( 20 دقیقه )

  • مشاهدات خود را از آزمایش های صفحه ی 31  که در کلاس انجام دادیم را بنویس .(پسرم ابتدا متن آزمایش را از روی کتاب بنویس و سپس پاسخ و مشاهداتت را دقیق بنویس .)

در کتاب ریاضی کلاغ سپید ( 45 دقیقه )

  • پسرم خود آزمایی فصل دوم شامل صفحات : 40 - 41 - 42 را با دقت انجام بده .

پسرم

  • فردا یکشنبه 9 / 9 / 93 یک آزمون کوتاه ریاضی توسط معاونت محترم دبستان خواهیم داشت . ( پس به اندازه ی کافی تکرار و تمرین کن . )
  • فرزندم  بادنما و فرفره ی صفحه ی 34 کتاب علوم را با کمک بزرگترت بساز و دست ساخته ی خود را تا روز دوشنبه به مدرسه بیاور تا نمره ی آن را دریافت کنی .