غزل شماره ی  2

فرزندم این غزل را تا 10 روز آینده  ( 18 / 9 / 93 ) حفظ کن و در مدرسه بخوان تا کارت امتیاز آن را دریافت کنی .

با تشکر از همراهی والدین دانش آموز عزیزم مانی نازگویی در حفظ غزل

برای دریافت فایل صوتی غزل روی تصویر زیر کلیک کنید .