پسرم سلام و خسته نباشی .

در دفتر ریاضی ( 50 دقیقه )

  • سوالات زیر را خودت بنویس و حل کن . ( والدین عزیز لطفا به دلبندتان کمک کنید تا متن سوالات را خودش بنویسد .)
  1. سال گذشته مجموع سن علی و فربد و امین 18 سال بود . امسال مجموع سن آنها چند سال است ؟
  2. دو هفته قبل از 28 آذر ماه چندم است ؟
  3. سن من از خواهرم 7 سال بیش تر و از برادرم 2 سال کم تر است . اگر من 17 ساله باشم . سن خواهر و برادرم را به دست آور .
  4. پارسا و آرمین هر کدام سه بسته ی 12 تایی مداد رنگی دارند .آنها از هر بسته 3 مداد برداشتند . حالا آن ها روی هم چند مداد دارند ؟
  5. خیّاط 18 متر از پارچه ای را استفاده کرده و 55 متر از آن باقی مانده. قبل از استفاده این پارچه چند متر بوده است ؟

پسرم فراموش نکن که فردا آخرین فرصت برای آوردن بادنما و فرفره ات می باشد.