امروز بار دیگر کلاسمان اجرا کننده ی برنامه ی صبحگاه بود .

قرآن : ( امین جباری )

نیایش : ( آرش یزدانی )

مطلب علمی : (محمّد حسین نصرزاده )

چیستان : ( علی قنّاد نیا )

واین هم نمایی از ورزش صبحگاهی