سلام پسر گلم

برای آزمون فردا می توانی با کمک این آزمون تکرار وتمرین کنی.

برای دریافت فایل روی لینک زیر کلیک کنید...


download