پسرم سلام و خسته نباشی .

در کتاب کلاغ سپید ( 25 دقیقه )

 • صفحات 43 و 44 را با دقّت انجام بده .

در کتاب یار علوم اندیشمند ( 30 دقیقه )

 • پژوهش های صفحات 28 و 38 را با دقت انجام بده .

در دفتر علوم ( 35 دقیقه )

 • داستانی برای برگ های یک درخت در چهار فصل بنویس و نقّاشی آن را بکش .

در دفتر ریاضی ( 60 دقیقه )

سوالات زیر را خودت بنویس و حل کن .

 • با کارت های 2 و 5 و 8 تا می توانی اعداد دو رقمی بساز . ( به روش شاخه ای )
 • در جاهای خالی اعداد مناسب بنویس .

20 یکی به اضافه ی ......... ده تایی می شود 50 یکی یا ...... ده تایی .

8 ده تایی منهای 20 یکی می شود ........ ده تایی یا ..... یکی  .

 • دو عدد دو رقمی بنویس که مجموع رقم هایش 9 باشد و از 50 کوچکتر باشد .
 • فراز روزی 4 لیوان چای  می خورد و با هر چای 2 بیسکوییت می خورد . او در سه روز چند لیوان چای می خورد ؟ او در 6 روز چند بیسکوییت می خورد ؟
 • حاصل هریک از  جمع های زیر را به سه روش ( ده تایی  ،پنج تایی و دو قلو ) به دست آور .(پسرم هر جمع را با هر سه روش انجام بده )

..... = 6 + 8              ...... = 7 + 9                ....... = 9 + 6

 • برای نوشتن اعداد از 30 تا 90 چند بار از عدد 9 استفاده می کنیم ؟ آن عددها را بنویس .

در کتاب ریاضی

شکل مربّع (تانگرام ) را از انتهای کتاب قیچی کن و روی خط های رسم شده را نیز قیچی کن و نام خود را پشت هر 7 قطعه بنویس و در یک پاکت یا پلاستیک کوچک قرار بده و روز شنبه با خود بیاور .

فرزندم با توجّه به وارد شدن به فصل اشکال هندسی از روز شنبه یک عدد چسب کاغذ(ماتیکی ) و یک قیچی کوچک با برچسب اسم به همراه داشته باش .

پسر گلم هفته ی پرکاری  را پیش رو خواهی داشت . پس از تو خواهش می کنم بازیگوشی را کنار بگذاری و به تکرار و تمرین بپردازی .

ارزشیابی ها

 • روز شنبه 14 / 9 / 93 آزمون ریاضی از دو فصل اول خواهیم داشت .
 • روز یکشنبه 15 / 9 / 93 آزمون فارسی نوشتاری از 4 درس اوّل خواهیم داشت .
 • روز دوشنبه 16 / 9 / 93 آزمون قرآن (شفاهی ) از سه درس اوّل خواهیم داشت . این آزمون شامل : (بخش بخش خوانی عبارات، روان خوانی عبارات ،پیام قرآنی و معنی آن، معنی کلمات ، حفظ سوره ی حمد )
 • روز سه شنبه 17 / 9 / 93 آزمون علوم ( شفاهی ) از 4 درس اول خواهیم داشت .