مرتب سازی اشکال

با کلیک کردن روی تصویر بالا می توانید با بازی مروری هم بر اشکال هندسی داشته باشید.

امیدوارم خوشتان بیاد .