برای دریافت نمونه سوالات 4 درس اول علوم  اینجا  کلیک کنید .

تذکر : این سوالات برای نمونه است و خواندن کتاب علوم و همچنین کتاب یار اندیشمند فراموش نشود .