در کتاب فارسی خیلی سبز ( 40 دقیقه )

صفحات  45 و 46  و 47  را با دقت انجام بده .

ریاضی ( 10 دقیقه )

با 7 قطعه ای که از آخر کتاب قیچی کردی یک طرح زیبا مانند طرح هایی که امروز در کلاس درست کردی درست کن و روی یک برگه ی A4  بچسبان و نام و نام خانوادگیت را بنویس و با خود بیاور .

یاد آوری : فردا ارزشیابی علوم (شفاهی ) خواهیم داشت .

فرزندم ارزشیابی از کتاب علوم تجربی و کتاب یار اندیشمند علوم (قسمت های دقبق تر بخوان و نگاهی به درس ) می باشد .

همچنین می توانی در صورت تمایل از نمونه سوالاتی که برایت قرار دادم استفاده کنی .