پسرم

سلام و خسته نباشی .

در کتاب ریاضی ( 15 دقیقه )

صفحه ی 43 را با دقت و تمیز انجام بده .

در کتاب ریاضی کلاغ سپید ( 30 دقیقه )

صفحات 45 و 46 را با دقت و تمیز انجام بده .

یادآوری : فردا ارزشیابی قرآن خواهیم داشت .

والدین گرامی

با سلام

    فردا سه شنبه 18/9/93  اولین اردوی تفریحی ، ورزشی  در محل جام دیجیتال کوی مرداویج – خیابان شیخ کلینی  را خواهیم داشت . لطفا برگه ی رضایت نامه ای که دلبندتان به منزل آورده را حتما  امضا فرموده و فرزندتان فردا به  مدرسه بیاورد .