بازی پیشه بچه هاست. دکتر لیندا آکردولو

امروز  به یک اردوی بی سابقه و خاطره انگیز رفتیم  .

در این روز به یاد ماندنی ذوق و شوق دانش آموزان غیر قابل وصف بود .

تصاویر گوشه ای از این روز را به تماشا بنشینید .