پسرم طبق قولی که در کلاس داده بود انیمیشن وضو را برایت قرار دادم .حتما آن را ببین در یادگیری وضو به تو کمک می کند . 

برای دریافت انیمیشن وضو  اینجا  کلیک کنید .