پسرم

سلام و خسته نباشی

در کتاب ریاضی کلاغ سپید ( 40 دقیقه )

صفحات 57 – 58 – 59 را با دقت انجام بده .

در کتاب فارسی خیلی سبز ( 20 دقیقه )

صفحات 56 – 57 – 58  را با دقت و خوش خط بنویس .

در دفتر مشق ( 30 دقیقه )

با کلمات زیر یک داستان زیبا در 5 خط بنویس .

یلدا ، زمستان ، مادربزرگ ، شیرینی  ، خوشحال ، حافظ ، ایران ، زیبا

متنی که می نویسی به صورت داستان باشد نه جمله .

روز شنبه دیکته ی درس کوشا و نوشا را خواهیم داشت پس به اندازه ی کافی تکرار و تمرین کن .

 

فراموش نکن زمان  شروع و پایان هر تکلیف را در ابتدا و انتهای تکلیف حتما بنویسی . به غیر از آن از امروزمی توانی  برگه ی انضباطی مربوط به تکالیف دی ماه را خودت پر کن و قسمت توضیحات اگر موردی بود والدینت بنویسند .

امروز در کلاس یک املای آموزشی جالب نوشتیم که بچه ها خیلی ذوق کردند . ( تقویت حافظه ی دیداری به روشی که دکتر عابدی در جلسات فرمودند . )