پسر گلم سلام و خسته نباشی .

در دفتر مشق ( 40 دقیقه )

  • کلمات مهم  درس یک تا شش را بنویس .
  • یک املا از ابتدای کتاب تا پایان درس کوشا و نوشا بنویس .

والدین عزیز با سلام

لطفا دیکته ای که به فرزندتان می گویید به صورت متن باشد نه کلمه و حتما آن را صحیح کنید تا فرزندتان به اشتباهاتش پی ببرد .

ارزشیابی ها :

فردا یکشنبه 7 / 10 / 93 ارزشیابی املا ازابتدای کتاب تا پایان درس ششم .

سه شنبه 9 / 10 / 93  ارزشیابی فارسی (کتبی ) از ابتدای کتاب تا پایان درس ششم .

چهارشنبه 10 / 10 / 93 ارزشیابی ریاضی از ابتدای کتاب تا پایان فصل سه .

تذکر : با توجه به شروع امتحانات نیمسال اول لازم به ذکر است که هیچ غیبتی مجاز نخواهد بود .