گزارش تصویری جشن و آش یلدا

 

با تشکر از همکاری صمیمانه والدین محترم  ایلیا فرید و یوسف زمانی که در برگزاری این مراسم نهایت همکاری را با دبستان داشتند .