سلام و خسته نباشی .

در دفتر علوم ( 40 دقیقه )

  • ایستگاه فکر صفحه ی 50 را بنویس و پاسخ بده .
  • در مورد خارج از کلاس صفحه ی 51 تحقیق کن و گزارش آن را در دفترت بنویس .
  • جمع آوری اطلاعات صفحه ی 52 را بنویس و پاسخ بده .

در تمامی موارد بالا متن سوال را هم بنویس .

دانش آموزانی که فعالیت صفحه ی 53 راتا پایان هفته بسازندو به مدرسه بیاورند  کارت 50 امتیازی در یافت می کنند .این وسیله باید هم با صدا و هم با نور هشدار بدهد .