با سلام و خسته نباشی

پسرم پس از کمی استراحت تکالیفت را با دقت و حوصله انجام بده .

کاربرگ ( طبق زمان مشخص شده در کاربرگ )

کاربرگی که در کلاس دریافت کردی را با دقت انجام بده .

در دفتر ریاضی (  40 دقیقه )

از بزرگترت بخواه  15 سوال برایت بنویسند و تو حل کن .

یاد آوری :

  •  فردا آزمون ریاضی خواهیم داشت .
  • دست ساخته ی نور و صدا را فقط تا فردا فرصت داری که طراحی کنی و بیاوری.

فرزندم

تا روز شنبه با مواد باز یافت یک چرتکه با سلیقه ی زیبایت درست کن و به مدرسه بیاور .