با سلام خدمت گل پسرای عزیزم.

دلبندانم امروز به دلیل کسالتی که داشتم مجبور شدم از پیشتان بروم اما تمام حواس من پیش شما بود.

در کتاب ریاضی قسمت خلاق باش صفحه ی ۶۱ را با دقت وتمیز انجام بده.رنگ آمیزی طبق دستورالعمل انجام شود.

فردا آزمون هدیه هایت را به خوبی تکرار و تمرین کن تا بهترین نمره را بگیری.

والدین عزیز 

باسلام

فردا ساعت ۴۵ : ۱۳ منتظر دیدارتان هستم.