با سلام و خسته نباشی خدمت گل پسرای عزیزم .

دردفتر ریاضی ( 45 دقیقه )

سوالات زیر را در دفتر ریاضی بنویس و جواب بده . (خودت سوالات را بنویس. )

  1. با کارت رقم های ( 3 و 5 و 6 ) به روش شاخه ای اعداد سه رقمی را به عدد و حروف بنویس .
  2. با کارت رقم های ( 2 و 0 و 9 ) به روش شاخه ای اعداد سه رقمی را به عدد و حروف  بنویس .
  3. با کارت رقم های ( 6 و 7 و 8 ) با جدول اعداد سه رقمی را به عدد و حروف  بنویس .
  4. با کارت رقم های (0 و 4 و 1 ) با جدول اعداد سه رقمی را به عدد و حروف بنویس .

آزمون علوم فردا را به خوبی تمرین کن . کاربرگی که دیروز در کلاس انجام دادی را هم با دقت بخوان .